درصد قانونی وکالت قانون پرونده وبگردی

درصد: قانونی وکالت قانون پرونده وبگردی دانشنامه حقوقی وکیل موکل

گت بلاگز اخبار ورزشی و نتایج مسابقات ژوری دوباره سد راه بهداد ، علی حسینی نایب قهرمان دنیا شد

لاشا تالاخادزه گرجستانی توانست عنوان قهرمانی را در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری دنیا به دست آورد و علی‌حسینی و بهداد سلیمی بعد از او بر سکوهای دوم و سوم قرار گرفت

ژوری دوباره سد راه بهداد ، علی حسینی نایب قهرمان دنیا شد

علی حسینی نایب قهرمان دنیا شد/ژوری دوباره سد راه بهداد

عبارات مهم : رکوردشکن

لاشا تالاخادزه گرجستانی توانست عنوان قهرمانی را در دسته فوق سنگین وزنه برداری دنیا به دست آورد و علی حسینی و بهداد سلیمی بعد از او بر سکوهای دوم و سوم قرار گرفتند.

به گزارش ایسنا، در آخر مسابقه بهداد سلیمی، لاشا تالاخادزه از گرجستان و سعید علی حسینی در دسته فوق سنگین وزنه برداری قهرمانی جهان، عنوان قهرمانی سال ۲۰۱۷ به تالاخادزه رسید.

ژوری دوباره سد راه بهداد ، علی حسینی نایب قهرمان دنیا شد

این وزنه بردار اهل گرجستان در مجموع دو حرکت با رکورد ۴۷۷ کیلوگرم مدال طلا گرفت و رکورد مجموع دنیا را هم ارتقا داد. او در یک ضرب ۲۲۰ و در دوضرب ۲۵۷ کیلوگرم را ثبت کرد.

بهداد سلیمی در یک ضرب با ۲۱۱ کیلوگرم نقره گرفت، در دوضرب با ۲۴۲ کیلوگرم پنجم شد و در مجموع دو حرکت با ۴۵۳ کیلوگرم نفر سوم دنیا شد.

لاشا تالاخادزه گرجستانی توانست عنوان قهرمانی را در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری دنیا به دست آورد و علی‌حسینی و بهداد سلیمی بعد از او بر سکوهای دوم و سوم قرار گرفت

سعید علی حسینی دیگر نماینده کشور عزیزمان ایران با رکورد ۲۰۳ کیلوگرم در یک ضرب برنز گرفت، در دوضرب با ۲۵۱ کیلوگرم مدال نقره را به دست آورد و در مجموع دو حرکت با ۴۵۴ کیلوگرم نایب قهرمان دنیا شد.

*حرکت یک ضرب

۱۰ نفر در گروه A حضور داشتند که هفت نفر از آنها کار خود را به آخر رساندند و سپس نوبت به وزنه زدن بهداد سلیمی، سعید علی حسینی و لاشا تالاخادزه گرجستانی رسید تا وظیفه مدال های یک ضرب مشخص شود.

علی حسینی که بعد از هشت سال بر روی تخته مسابقه های حاضر شده است هست، در نخستین حرکت ۲۰۳ کیلوگرم ر انداخت. او در دومین مرتبه دوباره وزنه ۲۰۳ کیلوگرم را نتوانست مهار کند تا در آستانه از بین بردن از مسابقه های قرار گیرد.

ژوری دوباره سد راه بهداد ، علی حسینی نایب قهرمان دنیا شد

ملی پوش کشور عزیزمان ایران در حرکت سوم بالاخره توانست ۲۰۳ کیلوگرم را بالای سر ببرد و از خطر از بین بردن شدن فرار کند.

بهداد سلیمی هم کار خود را در یک ضرب با ۲۰۵ کیلوگرم شروع کرد که با مهار آن توانست سه چراغ سفید از داوران دریافت کند.

لاشا تالاخادزه گرجستانی توانست عنوان قهرمانی را در دسته فوق سنگین وزنه‌برداری دنیا به دست آورد و علی‌حسینی و بهداد سلیمی بعد از او بر سکوهای دوم و سوم قرار گرفت

لاشا تالاخادزه در نخستین حرکت پشت وزنه ۲۱۰ کیلوگرم قرار داده شد که خیلی راحت وزنه را بالای سر برد.

پس از او دوباره سلیمی روی تخته آمد تا وزنه ۲۱۱ کیلوگرم را مهار کند و این وزنه را هم توانست با موفقیت بزند.

ژوری دوباره سد راه بهداد ، علی حسینی نایب قهرمان دنیا شد

تالاخادزه در حرکت دوم خود ۲۱۵ کیلوگرم را هم به آسانی بالای سر برد تا مسابقه بین این دو وزنه بردار جالب تر شود.

سلیمی در آخرین حرکت خود پشت وزنه ۲۱۶ کیلوگرم قرار داده شد ولی هنگام بلند شدن وزنه را انداخت و مدال نقره را کسب کرد و مدال طلا به تالاخادزه رسید.

تالاخادزه در حرکت آخر ۲۲۰ کیلوگرم را ثبت کرد و علاوه بر مدال طلا، رکورد یک ضرب دنیا را که در اختیار خودش بود، شکست.

*حرکت دوضرب

کادرفنی تیم ملی ترجیح داد سعید علی حسینی با وزنه خیلی سنگینی کارش را شروع نکند بنابراین بعد از سه وزنه بردار جهت زدن وزنه ۲۳۶ کیلوگرم روی تخته آمد که توانست این وزنه را بزند.

سلیمی در نخستین حرکت دوضرب ۲۴۱ کیلوگرم را بالای سر برد ولی هیات ژوری دوباره حرکت او بررسی کرد و در نهایت وزنه را قبول نکرد. این کار باعث اعتراض ایرانی های حاضر در سالن شد.

او در حرکت دوم جهت زدن وزنه ۲۴۲ کیلوگرم روی تخته آمد و آن را بالای سر برد و سپس رو به داوران اشاره کرد که این دفعه قبول است؟

تالاخادزه در حرکت اول ۲۴۳ کیلوگرم را مهار کرد.

علی حسینی هم در حرکت دوم خود پشت وزنه ۲۴۳ کیلوگرم قرار داده شد و خیلی خوب وزنه را بالای سر برد. بعد از ان به شدت مورد تشویق قرار گرفت.

وزنه بردار گرجستان در حرکت دوم ۲۵۰ کیلوگرم را بالای سر برد تا فاصله اش از بقیه وزنه برداران زیاد شود.

علی حسینی در حرکت آخر باید وزنه ۲۵۱ کیلوگرم را می زد که آن را بالای سر برد و نخستین مدال جهانی خود را در رده بزرگسالان کسب کرد.

سلیمی هم در حرکت آخر ۲۵۲ کیلوگرم را بالای سر برد ولی ژوری دوباره وزنه بهداد را قبول نکردو تماشاگران ایرانی به شدت اعتراض کردند.

نتیجه های دسته فوق سنگین

۱-لاشا تالاخادزه با رکورد ۲۲۰ یک ضرب، ۲۵۷ دوضرب و مجموع ۴۷۷ کیلوگرم ( ۳ مدال طلا)

۲-سعید علی حسینی تالاخادزه با رکورد ۲۰۳ یک ضرب، ۲۵۱ دوضرب و مجموع ۴۵۴ کیلوگرم ( نقره مجموع و ۲ مدال برمز یک ضرب و دوضرب)

۳-بهداد سلیمی با رکورد ۲۱۱ یک ضرب، ۲۴۲ دوضرب و مجموع ۴۵۳ کیلوگرم ( نقره یک ضرب و برنز مجموع)

.

۵- مرت سیم از استونی با رکورد ۱۹۱ یک ضرب، ۲۵۳ دوضرب و مجموع ۴۴۴ کیلوگرم ( نقره دوضرب)

-حاشیه ها

*ایرانی های زیادی در سالن مسابقه حاضر بودند که یک صدا سلیمی و علی حسینی را تشویق می کردند.

*سهراب مرادی همراه سلیمی و علی حسینی در سالن گرم کردن حضور داشت.

*پس از رکوردشکنی تالاخادزه، علی حسینی به او تبریک گفت.

*ایرانی های حاضر در سالن بعد از رد وزنه ۲۴۱ کیلوگرم بهداد سلیمی به وسیله ژوری به شدت اعتراض کردند.

*بهداد سلیمی بعد از مهار وزنه ۲۴۲ کیلوگرم رو به داوران پرسید این دفعه دیگر قبول است؟

* علی حسینی بعد از مهار وزنه ۲۵۱ کیلوگرم تخته رو بوسید.

واژه های کلیدی: رکوردشکن | بهداد سلیمی | اخبار ورزشی و نتیجه های مسابقات

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz