درصد قانونی وکالت قانون پرونده وبگردی

درصد: قانونی وکالت قانون پرونده وبگردی دانشنامه حقوقی وکیل موکل

گت بلاگز وب‌گردی چگونه می توان کارها وکیل بلاعزل را کنترل کرد؟

چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه

چگونه می توان کارها وکیل بلاعزل را کنترل کرد؟

به گزارش گروه وبگردی گروه تحریریه سایت جوان، مطابق ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را جهت انجام امری نایب خود می‌کند؛ بنابراین باید بیان داشت که چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه به جایز بودن عقد وکالت و نیز مستند به ماده ۶، ۷، ۹قانون مدنی موکل می‌تواند هروقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر آنکه وکالت وکیل یا عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازمی شرط شده است باشد؛ بنابراین در این حالت عزل وکیل به وسیله موکل امری غیرممکن می‌گردد و این می‌تواند در اکثر موارد به ضرر موکل تمام شود، لیکن درست است که وی مطابق ظاهر با قصد و رضای کامل اقدام به اعطای نیابت نموده هست، ولی در ادامه راه هرگاه خروج وکیل از مصلحت خود را دید باز هم نمی‌تواند وی را عزل کند هرچند که وکیل مطابق ماده ۶۶۶ قانون مدنی مسئول هست، ولی موکل جهت سد راه وکیل متخلف ناگزیر از مراجعه به محاکم و طرح شکایت می‌باشد که با توجه به حجم بسیار بالای پرونده‌ها در دادگستری و نیز طولانی بودن پیگیری در زیاد موارد نوش داروی بعد از فوت سهراب خواهد بود.

این در حالی است که یکی از راه‌های قانونی مقابله و پیشگیری ازین وقایع، ضم نمودن وکیلی دیگر به وکیل اول می‌باشد. به عبارتی دیگر اختیار داشتن موکل در تعیین چند وکیل همسو با مواد مختلفی از قانون مدنی همچون ماده ۶۵۶، ۶۶۹، ۶۷۰ می‌باشد بنابراین به چه مجوز قانونی می‌توان موکل را از این حق قانونی خود در جهت اعطای وکالت به چند وکیل ضمن همان وکالت یا به صورت مجزا محروم نمود.

چگونه می توان کارها وکیل بلاعزل را کنترل کرد؟

در تایید این نظر علاوه بر مواد قانونی گفته شده است به جوابیه اختصاصی شماره ۴۲۹۱/۳۴ مورخ ۳/۴/۱۳۷۶ اداره کل أمور اسناد و سردفتران شرکت ثبت نیز می‌توان اشاره نمود.

همچنین مطابق دیگر مقررات و دستور العمل‌های ثبتی موجود این امکان فراهم می‌باشد. مطابق یکی ازین مقرره‌های ثبتی به طور مثال اگر مالکی جهت فروش ملک خود به کسی وکالت بلاعزل بدهد و بعداً وکیل دیگری را جهت انجام همان کار تعیین و وی را به وکیل اول ضمیمه نمود که مورد وکالت را مجتمعاً انجام دهند متعاقباً آن شخص، شخص دیگر را هم تعیین نماید، وکیل مذکور در انجام مورد وکالت، می‌بایست نظر شخص سوم را هم اخذ و موافقت او را هم کسب نماید و آن وقت اقدام به وکالت شود، انجام این امر و قید آن در سند رسمی سوم مخالفتی با قوانین موجود ندارد و عملی است در حدود قانون و دارای اعتبار قانونی است.

امید است تا دفاتر اسناد رسمی مطابق با آنچه گفته شد نسبت به اجرای قانون و عدالت و حفظ حقوق مردم و کمک در جلوگیری از بروز پرسشها و سوء استفاده‌های افراد از اختیاراتشان و نیز درگیر نمودن بی مورد دستگاه قضایی کشور با پرونده‌های بیشتر، همچون گذشته توجه بیشتری داشته باشند.

منبع:میزان

چند نفر به عنوان موکل می‌توانند به یک نفر وکالت دهند و یا اینکه یک نفر به چند وکیل وکالت دهد. این در حالی است که با توجه

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: قانونی | وکالت | قانون | پرونده | وبگردی | دانشنامه حقوقی | وکیل | موکل

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz